Портал в режимі тестування та наповнення
Викривачам
Опубліковано 10 квітня 2024 року о 09:00

Пам’ятка

щодо впровадження у ГУНП в Закарпатській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 

І. Загальні положення


1. Це Положення розроблено з метою впровадження у ГУНП в Закарпатській області (далі - ГУНП) механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

2. ГУНП заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3. Це Положення поширюється на поліцейських, державних службовців та інших працівників ГУНП (далі - працівники поліції).

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення – механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

уповноважений підрозділ – сектор запобігання корупції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області до повноважень якого належить запобігання та виявлення корупції в ГУНП.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

5. Особа не є викривачем, якщо повідомить інформацію, яка є загальновідомою, або відомості, зазначені у повідомленні, не містять фактичних даних.

 

ІІ. Правова основа механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення

 

1. Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення складають Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (стаття 33), Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (стаття 9), Закон.

2. ГУНП забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення.

 

ІІІ. Форми заохочення та формування культури повідомлення

 

 • Механізми заохочення повідомлення реалізуються у таких формах:

затвердження наказів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;

надання уповноваженим підрозділом методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;

впровадження морального та інших видів заохочення викривачів, передбачених Положенням про заохочення в Національній поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 квітня 2019 року № 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2019 року за № 535/33506 з урахуванням права викривача на конфіденційність та анонімність, передбачених законом.

2. Механізми формування культури повідомлення реалізуються у таких формах:

дотримання Правил етичної поведінки поліцейських, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 листопада 2016 року № 1179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2016 року за №1576/29706 (зі змінами);

проведення навчань з питань формування культури повідомлення.

 

IV. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення

 

1. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснює уповноважений підрозділ.

2. Керівник уповноваженого підрозділу організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.

3. Уповноважений підрозділ здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень шляхом:

послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції в ГУНП;

ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення;

якісного, своєчасного, об’єктивного та неупередженого розгляду повідомлень, що надійшли для розгляду до ГУНП, реагування в межах компетенції на кожне обґрунтоване повідомлення;

постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення, забезпечення конфіденційності під час взаємодії із викривачем;

надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;

розміщення на офіційному вебпорталі ГУНП інформації про внутрішні канали для повідомлень;

4. Працівнику поліції, якому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншим працівником поліції, зобов’язаний повідомити керівництво ГУНП, уповноважений підрозділ або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (наказ Національної поліції України від 16 вересня 2022 року № 661 «Про деякі питання діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції в системі Національної поліції України»).

5. З метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівники поліції, у тому числі викривачі можуть використовувати:

Пам’ятку щодо етичної поведінки в ГУНП в Закарпатській області (додаток 1);

Пам’ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача (додаток 2);

Пам’ятку щодо отримання викривачем безоплатної вторинної правничої допомоги (додаток 3);

Пам’ятку щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (додаток 4);

Пам’ятку щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону ГУНП в Закарпатській області (додаток 5).

 

V.Права та гарантії захисту викривачів

1. Викривач має такі права:

бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;

подавати докази на підтвердження свого повідомлення;

отримувати від ГУНП підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення;

давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

на безоплатну правничу допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

на конфіденційність;

повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

на відшкодування витрат у зв’язку із захистом своїх прав, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

на винагороду у випадках та на умовах, визначених Законом; на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених Законом випадках;

отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

2. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

3. Будь-яке повідомлення є конфіденційним, навіть якщо особа не є викривачем в розумінні норм Закону.

4. Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених законом. Уповноважений підрозділ зобов’язаний перевіряти кожен випадок розкриття (розголошення) конфіденційної інформації про особу, що здійснила повідомлення, та вживати в межах компетенції заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

 

VI. Проведення аналізу та самооцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення

 

1. Уповноважений підрозділ щорічно проводить самооцінку впровадження системних заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення.

2. Під час проведення самооцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення необхідно застосовувати такі індикатори:

кількість просвітницьких заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів;

кількість працівників поліції, що пройшли навчання;

кількість методичних та просвітницьких матеріалів;

кількість звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;

кількість повідомлень від викривачів;

кількість та види застосованих заохочень.

3. Результати самооцінки надаються керівництву ГУНП.
Додаток 1

До Положення щодо впровадження у ГУНП в Закарпатській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

(пункт 5 розділу IV)

 

Пам’ятка

щодо етичної поведінки в ГУНП в Закарпатській області

 

Основним принципом діяльності працівників поліції має бути доброчесність, тобто їх дії мають бути спрямовані на захист публічних інтересів та відмову від превалювання приватного інтересу під час здійснення повноважень.

Працівники поліції зобов’язані:

неухильно дотримуватись етичних норм поведінки;

діяти виключно в інтересах держави;

сумлінно виконувати функціональні (посадові) обов'язки;

не допускати в межах компетенції зловживань та неефективного використання державної власності;

діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

дотримуватись політичної нейтральності;

утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва ГУНП в Закарпатській області, якщо вони суперечать закону;

не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та інших порушень Закону;

невідкладно інформувати керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, або посадову особу, відповідальну за запобігання корупції в ГУНП в Закарпатській області про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та інших порушень Закону;

вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

Працівникам поліції заборонено:

використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;

використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.


Пам'ятку вручено та з нею ознайомлено:


дата


підпис


ПІБ працівника

Додаток 2

до Положення щодо впровадження у ГУНП в Закарпатській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

(пункт 5 розділу IV)Пам’ятка

щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

 

Викривач – особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

 

Важливо!

 

викривач – це фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною;

повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила);

інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

 

Викривач має такі права:

бути повідомленим про його права та обов’язки; на отримання інформації про стан та результати розгляду; подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати; на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача; па відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та судовий збір;

на конфіденційність та анонімність;

на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози життю і здоров’ю або на відмову від таких заходів; на винагороду;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.Продовження додатка 2


Викривач має такі гарантії:

 

 

Захист трудових прав викривача

Заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про корупцію.


Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав.
Викривач може звернутись за захистом своїх прав до:

уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в поліції
для забезпечення захисту від застосування негативних заходів з боку керівника або роботодавця

для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими повідомленнями

Національного агентства з питань запобігання корупції


правоохоронних органів


для захисту життя, житла, здоров’я та майна


центрів безоплатної правничої допомоги


для отримання безоплатної вторинної правничої допомоги
суду


для захисту своїх прав і свобод


 

Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:(дата)


(підпис)


(П.І.Б. працівника)Додаток З

до Положення щодо впровадження у ГУНП в Закарпатській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

(пункт 5 розділу IV)

 


Пам’ятка

щодо порядку отримання викривачем безоплатної 

вторинної правничої допомоги

 

1. Викривач має право на безоплатну вторинну правничу допомогу у зв’язку із захистом його прав.

2. Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правових послуг:

захист від обвинувачення;

здійснення представництва інтересів у судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

3. Звернення про надання одного з вказаних у пункті 2 цієї Пам’ятки видів правничих послуг подається викривачем до центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги за місцем фактичного його проживання.

4. Разом зі зверненням про надання безоплатної вторинної правничої допомоги викривач повинен подати документи, що підтверджують здійснення ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Такими документами можуть бути, зокрема:

копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на повідомлення (заяву, скаргу) викривача;

копія листа органу (установи) про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача;

копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;

інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Додаток: перелік Центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги на 1 арк.


Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:(дата)


(підпис)


(П.І.Б. працівника)Додаток 4

до Положення щодо впровадження у ГУНП в Закарпатській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

(пункт 5 розділу IV)

 

 

Пам’ятка

щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону

 

Викривач може самостійно обрати через які канали подати повідомлення – внутрішні, регулярні чи зовнішні.

 

Важливо:


викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;

якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

 

Порядок (процедура) розгляду повідомлень в ГУНП в Закарпатській області

 

Викривач подав повідомлення із зазначенням авторства

Викривач подав повідомлення без зазначення авторства (анонімно)

якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції ГУНП в Закарпатській області – про це ГУНП в Закарпатській області інформує викривача у 3-денний строк;

якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – ГУНП в Закарпатській області впродовж 24 годин письмово повідомляє спеціального суб’єкта у сфері протидії корупції (прокуратуру, Національну поліцію України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України);

якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника ГУНП в Закарпатській області – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції

попередня перевірка викладеної у зверненні інформації проводиться до 10 робочих днів, про її результати викривача інформують у 3-денний строк, після попередньої перевірки приймається рішення про:

призначення проведення перевірки або розслідування - до 30 (45) днів;

передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального
правопорушення;

закриття провадження у разі не підтвердження обставин кримінального правопорушення.

Після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:

усунення порушення здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів викривачів;

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;

письмове повідомлення впродовж 24 годин спеціального суб’єкта у сфері протидії корупції (прокуратуру, Національну поліцію України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України).

перевірка викладеної у повідомленні інформації - до 15 (30) днів;

у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник органу (підрозділу) поліції вживає заходів щодо:

припинення правопорушення; усунення наслідків правопорушення; притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; письмового повідомлення впродовж 24 годин спеціального суб’єкта у сфері протидії корупції (прокуратуру, Національну поліцію України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України);

у разі не підтвердження викладеної у повідомленні інформації – розгляд припиняється.


Інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення


Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до установи, а установа протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:(дата)


(підпис)


(П.І.Б. працівника)


Додаток 5

до Положення щодо впровадження у ГУНП в Закарпатській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

(пункт 5 розділу IV)

 

Пам’ятка

щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону у ГУНП в Закарпатській області

 

Викривач самостійно визначає, які канали (внутрішні, регулярні) використовувати для повідомлення у ГУНП в Закарпатській області

Внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику органу Національної поліції України або уповноваженому підрозділу (особі), в якому викривач працює (проходить службу).

 

Внутрішні канали:

(внутрішній телефон 57-37);

засіб електронного зв’язку – електронна поштова адреса: korp@zk.police.gov.ua;

канал онлайн-зв’язку через офіційний вебпортал ГУНП в Закарпатській області:

рубрика - «Про поліцію», підрубрика - «Запобігання і протидія корупції», розділ - «Викривачам»

(https://www.npu.gov.ua/pro-policiyu/zapobigannya-i-protidiya-korupciyi/vikrivacham).


Регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем органу державної влади, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішення з питань щодо яких здійснюється повідомлення.

Регулярні канали:

спеціальна телефонна лінія – (067) 67-87-591

безкоштовна телефонна «гаряча лінія» Національної поліції України – 

0-800-50-0202 (щоденно, з 08:00 до 20:00); 102 (цілодобово);

засіб електронного зв’язку – електронна поштова адреса: gunp@.роliсе.gov.ua;

поштова адреса: вул. Ф. Ракоці, 13, м. Ужгород, 88000;


Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:


дата


підпис


ПІБ працівникаСектор запобігання корупції ГУНП
 

 

 


 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux